San Adrián-go Haur eta Lehen Hezkuntzako Alfonso X el Sabio ikastetxe publikoak, Zerbitzu Publikoetan Kalitatearen 5. Estatuko Konferentzia dela eta kudeaketa publikoaren arloko saria jaso du.

Web del Consejo Escolar de Navarra