OCDE Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak egindako Students, Computers and Learning: Making the Connection txostenean (Ikasleak, ordenagailuak eta ikasketa: elkar konektatzen) bi ondorio nagusi islatzen dira. Alde batetik, ikasgeletan ordenagailuak erabiliz, berez, ikasleek ez dutela erdiesten ez gaitasun gehiago eta ez emaitza hoberik. Bestetik, gehiegizko erabilerak ikasleen errendimendua okertzen duela.

Web del Consejo Escolar de Navarra