Gurasoren bat, bere seme-alaba horrelako arazoren bat duela susmatzen badu, Crespo-Eguilazek gomendatzen du eskolan edo pediatran argibideak eskatzea, aditu batengana jotzeko edo interbentzio bat egiteko. "Hobetuko dela pentsatzea, pasatzen uztea, garrantzia ez ematea, ukatzea... hori da egin ez behar dena" azaldu zuen. "Horrelako kasuetan, berez ez dago tratamendu farmakologiko bat, Arreta Defizitarekin gertatzen denaren alderantziz, tratamendu hau psikopedagogikoa, hezkuntzakoa da". Metodo hauek asko hobetzea uzten digu, batez ere detekzioa goiztiarra bada, nahiz eta, trastorno hauetan graduak daudela ere ohartarazten badu ere. Hala ere, trebezia horietan normaltasunaren barruko konpetentzia izatera iritsi daiteke, nahiz eta, askotan, zailtasun hondar bat gera daitekeen. Honengatik, are eta goizago diagnostikatu, are eta errazagoa da defizit hauekin laguntzea, eta honen bidez, eskola-porrota saihestea, adibidez.

Web del Consejo Escolar de Navarra